Utskott

Påverka vad som händer i Agora genom att engagera dig i något av våra utskott. Samtidigt som du blir en vital del av vår verksamhet får du även en bra merit och ett tillskott på ditt CV. 

EVENTUTSKOTTET

Eventutskottet är den del av Agora som ansvarar för utbildningskompletterande event. Ansvarig för utskottet är eventansvarig från Agoras styrelse. Tillsammans med utskottet anordnas tacksittningar för engagerade inom sektionen, gästföreläsningar och andra spännande event. Syftet med utskottet är att skapa mervärde för våra medlemmar. Alla idéer är välkomna och möjligheterna är stora till att arrangera event som är både roliga och  utvecklande för framtiden.

UTBILDNINGSUTSKOTTET

I utbildningsutskottet samlas representanter från varje kurs och årgång för att behandla utbildningsrelaterade ärenden. I detta utskott är studiebevakningen i fokus och tillsammans diskuterar vi gångna kurser för att på så vis kunna identifiera trender och problem som kan och bör åtgärdas. Det är med andra ord extremt viktigt att din klass utser en eller flera klassrepresentanter som kan föra vidare din och dina kursares åsikter för att kunna påverka och vara delaktig i den demokratiska processen. Din röst är viktig!

flaggor.jpg

INTERNATIONELLA UTSKOTTET

Det internationella utskottets uppgift är att främja det kulturella utbytet samt hjälpa Agora att ytterligare inkludera alla studenter på Campus. Endast fantasin sätter gränser för hur ni kan uppnå dessa mål, var med och sätt din prägel på detta utskott!

MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET

Marknadsföringsutskottets uppgift är att marknadsföra Agora. Det är detta utskottet som ser till att sektionens facebook- och instagramkonto hålls uppdaterad. Marknadsföringsutskottet arbetar även med att ta fram utdelningsmaterial och att göra snygga affischer till Agoras projekt och events. Detta utskott passar därför den kreativa!

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Näringslivsutskottets uppgift är att knyta kontakter med Helsingborgs näringsliv, och därmed öka värdet för studenterna i deras möjligheter att sticka ut på arbetsmarknaden efter studierna! Tillsammans går ni på nätverksträffar och anordnar karriärkvällar. Är du social och utåtriktad, eller bara vill lära dig mer om arbetslivet, är detta utskott perfekt för dig!