top of page

Utbildningsbevakning

Var med och påverka din utbildning!

KLASSREPRESENTANT

I varje klass utses minst en klassrepresentant vars uppgift är att framföra studenternas åsikter till Agoras utbildningsutskott. Du är alltid välkommen att diskutera utbildningsrelaterade problem med dessa. Saknar din klass en representant och du är intresserad av att bli en? Hör av dig till oss!

STUDENTREPRESENTANT

På Campus Helsingborg finns ett flertal organ där du som student kan sitta med som studentrepresentant. Detta är en god möjlighet att verkligen göra skillnad och göra dina och andra studenters röster hörda på skolan.

Studentrepresentantposterna utlyses vanligen en gång om året. Sökande väljs sedan in av Campus Helsingborgs Studentkommitté eller – om man söker en post i en av institutionsstyrelserna – Samhällsvetarkårens fullmäktige och sitter sedan som förtroendevald ett läsår. 

FÖRTROENDEPOSTER PÅ INSTITUTIONEN FÖR SERVICE MANAGEMENT OCH TJÄNSTEVETENSKAP

Institutionsstyrelsen för Service Management och Tjänstevetenskap

Institutionsstyrelsen är institutionens högst beslutande organ och beslutar om kursplaner, budget för institutionen, litteraturlistor och liknande. Institutionsstyrelsen är också de som äger frågorna om din utbildning, vilket innebär att en post i institutionsstyrelsen innebär en möjlighet att påverka förändringar i din utbildning. Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen förväntas du delta på Samhällsvetarkårens interna studentrepresentantsmöten, som hålls cirka en gång i månaden. Dessa möten handlar om att få en bild av hur det ser ut på andra institutioner, fakulteten och på universitetet.

Grundutbildningsrådet

Som studentrepresentant i grundutbildningsrådet får du insyn i institutionens utbildningar, utveckling av kurser och program, samt det pedagogiska arbetet i och omkring utbildningarna. De som deltar i mötet är studierektor, programansvariga, studievägledare och bibliotekarier. Som studentrepresentant i grundutbildningsrådet får man vara med och tycka till och har chansen att bidra med åsikter och synpunkter ur studentperspektiv.

Ledningsgruppen för Logistics Service Management

Som studentrepresentant tillsammans med ledningsgruppen diskuterar man bland annat tidigare samt kommande kurser med hjälp av studenternas kursutvärderingar och allt annat runtomkring som påverkar och utvecklar programmet. Som studentrepresentant i ledningsgruppen får man vara med och tycka till och har chansen att bidra med åsikter och synpunkter ur ens perspektiv som studenter.

Kursplanegruppen för Service Management och Tjänstevetenskap

Som studentrepresentant i kursplanegruppen har man som uppgift att gå igenom kursplaner och göra dem förståeliga utifrån en students perspektiv. I kursplanegruppen sitter även studierektorn, administratörer samt andra lärare med. Tillsammans diskuterar man kursplanerna som ska godkännas, allt från att se till att det är relevanta mål och examinationsformer till att litteraturlistan ska stå i bokstavsordning. Kursplanegruppen träffas två till tre gånger per termin där man som studentrepresentant ska komma förberedd genom att ha läst igenom samt kommenterat samtliga handlingar som skickats ut veckan innan. Ett lärorikt studentuppdrag där man får en överblick över institutionens samtliga kurser samt vilka regler som man måste jobba utefter.

JLM-gruppen

Här tillsammans med en grupp lärare och personal på institutionen diskuterar man frågor gällande jämställdhet, likabehandling och mångfald. Hur skolan på bästa sätt kan arbeta med detta både inom personalen, personalen och studenterna emellan, samt studenter emellan.

FÖRTROENDEPOSTER PÅ INSTITUTIONEN FÖR STRATEGISK KOMMUNIKATION

Institutionsstyrelsen för Strategisk Kommunikation

Institutionsstyrelsen är institutionens högst beslutande organ och beslutar om kursplaner, budget för institutionen, litteraturlistor och liknande. Institutionsstyrelsen är också de som äger frågorna om din utbildning, vilket innebär att en post i institutionsstyrelsen innebär en möjlighet att påverka förändringar i din utbildning. Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen förväntas du delta på Samhällsvetarkårens interna studentrepresentantsmöten, som hålls cirka en gång i månaden. Dessa möten handlar om att få en bild av hur det ser ut på andra institutioner, fakulteten och på universitetet.

Kursplanegruppen för Strategisk Kommunikation

Som studentrepresentant i kursplanegruppen har man som uppgift att gå igenom kursplaner och göra dem förståeliga utifrån en students perspektiv. I kursplanegruppen sitter även studierektorn, administratörer samt andra lärare med. Tillsammans diskuterar man kursplanerna som ska godkännas, allt från att se till att det är relevanta mål och examinationsformer till att litteraturlistan ska stå i bokstavsordning. Kursplanegruppen träffas två till tre gånger per termin där man som studentrepresentant ska komma förberedd genom att ha läst igenom samt kommenterat samtliga handlingar som skickats ut veckan innan. Ett lärorikt studentuppdrag där man får en överblick över institutionens samtliga kurser samt vilka regler som man måste jobba utefter.

bottom of page