top of page
ekonomi - ej färdig bild.png

Ekonomiansvarig

Dina huvudsakliga uppgifter är att bokföra organisationens alla affärshändelser och att skapa huvudbudgeten för verksamheten. Du ska även presentera budgeten för verksamhetsåret under höstmötet och den preliminära budgeten för nästkommande verksamhetsår under vårmötet. Som ekonomiansvarig ska du även hjälpa projekten och stämma av projektens budgetar. Som ekonomiansvarig är du även en del i presidiet. Presidiet kan fatta beslut utöver styrelsemöten. I presidiet ingår ordförande, vice ordförande och ekonomiansvarig.

bottom of page