top of page
Ballonger utan agora.png

Engagera dig!

Ta vara på din studietid genom att engagera dig i något av våra projekt eller utskott!

Projekt

För att engagera dig i våra olika projekt och evenemang krävs det att du har ett intresse för planering och organisering. Projekten varierar i slag och din fantasi som engagerad student är det enda som sätter gränsen för hur fartfyllda och välorganiserade evenemangen blir!

Studentrepresentant

På Campus Helsingborg finns ett flertal organ där du som student kan sitta med som studentrepresentant. Detta är en god möjlighet att verkligen göra skillnad och göra dina och andra studenters röster hörda på skolan.

Klassrepresentant

Som klassrepresentant är du ansiktet utåt för din klass gentemot skolan, du fungerar som den kommunikativa länken. Ditt ansvar är alltså att framföra eventuella åsikter till ansvariga via diverse möten. Din röst är viktigt för att din utbildning skall optimeras till sin fulla potential!

Styrelsen

Kärnan till Helsingborgssektionen Agora består av styrelsen. Styrelsen består av en grupp på 10 engagerade individer som tillsammans samordnar Agoras verksamhet från början till slut.

Valberedningen

Valberedningen har som uppgift att intervjua kandidater till de olika förtroendeposter som finns inom verksamheten. Exempel på detta kan vara styrelse- eller projektledarposter. Utan valberedningens kvalificerade nomineringar hade inte Agora kunnat fungera.

Utskott

Flera av våra olika styrelseledamöter håller i olika spännande utskott. Om du är med i ett utskott kan du vara med och påverka vad som händer i Agora samtidigt som du får en bra merit och ett tillskott på ditt CV.

bottom of page