IMG_6368.PNG

Vice Ordförande

"Den egentliga stjärnan bakom allt med möjligheten att göra stor skillnad!"

- Andrea Johansson, vice ordförande 20/21

Som vice ordförande har du ansvar för Campusövergripande utbildningsbevakning och studentrepresentanterna. Med Campusövergripande utbildningsbevakning menas sådant som sker på en högre nivå än kurserna. Detta innefattar primärt att koordinera studentrepresentanterna, och själv vara studentrepresentant i institutionsstyrelsen. Även projekt som Campus mot trakasserier och internationella veckan faller inom ditt ansvarsområde, men detta tillsammans med andra poster i styrelsen. Du är också ordförandes högra hand i styrelsen och tillsammans med ekonomiansvarig är ni del i presidiet som kan fatta belsut utanför officiella styrelsemöten.

LOGGAN svart1.jpg

BESÖK OSS

Helsingborgen
Furutorpsgatan 47
25227 Helsingborg

KONTAKT

info@agorastudent.se

Agoras styrelse är tillbaka på U2 med gratis kaffe när smittspridningen lättat