top of page
Vice ordförande - ej färdig bild.png

Vice Ordförande

Som vice ordförande har du ansvar för Campusövergripande utbildningsbevakning och studentrepresentanterna. Med Campusövergripande utbildningsbevakning menas sådant som sker på en högre nivå än kurserna. Detta innefattar primärt att koordinera studentrepresentanterna, och själv vara studentrepresentant i institutionsstyrelsen. Även projekt som Campus mot trakasserier och internationella veckan faller inom ditt ansvarsområde, men detta tillsammans med andra poster i styrelsen. Du är också ordförandes högra hand i styrelsen och tillsammans med ekonomiansvarig är ni del i presidiet som kan fatta belsut utanför officiella styrelsemöten.

bottom of page