top of page
Ordförande - ej färdig bild.png

Ordförande

Som ordförande för Agora har man ansvar att leda styrelsen, sammankalla till styrelsemöten och är ytterst ansvarig för styrelsens arbete och sektionens verksamhet. Rollen som ordförande innebär också att man är en länk utåt och representerar sektionen i olika sammanhang. Detta innefattar till exempel samarbeten med andra föreningar, kontakt med Samhällsvetarkåren, media, näringslivet, gentemot universitetet, Campus Helsingborgs ledningsgrupp och styrelse. Som ordförande är man med andra ord  sektionens ansikte utåt. Tillsammans med vice ordförande och ekonomiansvarig är du en del av presidiet som kan ta beslut utanför officiella styrelsemöten.

bottom of page