top of page
fanny.jpg

Näringslivsansvarig

Näringslivsansvarig ansvarar för Agoras relationer till näringslivet. Du skapar och bibehåller relationer med företag som är till fördel för våra medlemmars utbildningar. Du är också ordförande i näringslivsutskottet och skapar nya möjligheter för medlemmar. Besök på mässor och att planera spännande lunchföreläsningar är något du sysslar med!

LOGGAN svart1.jpg
bottom of page