top of page
Snapseed.png

Fastighetsansvarig

Fastighetsansvarig kan fixa det mesta. Du är studentskyddsombud och för studenternas talan gällande den fysiska studiemiljön. Du ansvarar också för Agoras del i gemenskapen på Helsingborgen, är IT-ansvarig för Agoras mail och drive samt ansvarar för våra nycklar och tillträden.

bottom of page