Vad är campus vänner?

"Campus Vänner är organisationen som verkar för bästa möjliga utbyte mellan studenter på Campus Helsingborg och näringslivet.
Vi är brobyggaren mellan studenter och företag – allt för att Du, som student eller företagare, ska kunna skapa inspirerande och betydelsefulla kontakter för framtiden."
- Campus Vänner

Nästa event

LinkedIn Workshop

När? 18e maj,17:00 - 19:00
Var? Campus Helsingborg E210

Campus Vänner + Helsingborg Stad + HIC

- Who are we and what do we do for you students regarding work, happenings and connections with the region?
- LinkedIn workshop
- Free food


Anmäl dig här!

kommande event

 

18e maj - LinkeIn Workshop

Anmäl dig till eventen på Campus Vänners Facebook, där kommer även mer information när aktuellt datum närmar sig, så glöm inte att följa dem där!

  • Facebook
  • Instagram

Stipendier

 

Tillgång till högre utbildning är en viktig faktor för att Helsingborgsregionen ska vara attraktiv för människor och företag. Campus Vänner vill bidra till Campus Helsingborgs konkurrenskraft och regionens utveckling i stort, bland annat genom att ge stipendier för att förstärka forskning, utbildning och det studiesociala livet vid Campus Helsingborg. Lunds Universitet är i toppen av innovation och internationalisering uppmuntrar vi till projekt som kan återspegla detta.  

Två gånger om året delar vi ut stipendier till studenter och personal på Campus Helsingborg. Stipendierna delas ut av Campus Vänners styrelse och stipendierna kan t.ex. beröra följande projekt:

– Studieresor
– Deltagande i konferens eller motsvarande
– Arrangemang såsom seminarier och föreläsningar
– Inköp av utrustning/inventarier

Ett viktigt kriterium för att kunna beviljas ett stipendium från Campus Vänner är att det projekt ni söker för skapar ett mervärde för medlemsföretag, studenter, staden eller Campus Helsingborg. 

https://www.campusvanner.se/stipendieansokan/

Ansökan stänger 5 maj.

Har du några frågor?

Kontakta Campus Vänner direkt!

Tack för ditt meddelande!